Fix Z XTREME

VÝHODY
  • Optimalizovaný kónus a expanzní klip – méně úderů kladivem pro zaražení, krátká doba montáže, protože pro požadovaný moment je potřeba pouze několik otáček
  • Dlouhý a průběžný závit – flexibilní upínací síly
  • Zatloukací konec – bez poškození závitu při natloukání, upevňovací matice je také demontovatelná
  • Vhodná do betonu s trhlinami i bez trhlin  C20/25 a  C50/60 i v seismicky aktivních oblastech (typ pozink)
VÝZVA K AKCI
POUŽITÍ
  • Pro upevnění: ocelových nosníků, žlabu, kabelových cest, zábradlí, dřevěných konstrukcí, žebříků, strojů, atd.
MATERIÁLY
   
BEZPEČNOST