FIX 3

VÝHODY
  • Optimalizovaný kónus a expanzní klip – méně úderů kladivem pro zaražení, krátká doba montáže, protože pro požadovaný moment je potřeba pouze několik otáček
  • Dlouhý a průběžný závit – flexibilní tloušťky přípoje
  • Malé osové odstupy a odstupy od hrany – pro upevnění blízko okraje a malé kotevní talíře
  • Zatloukací konec – bez poškození závitu při natloukání, upevňovací matice je také demontovatelná
VÝZVA K AKCI
POUŽITÍ
  • Pro upevnění: ocelových nosníků, sloupů, zábradlí, konzolí, schodu, strojů, bran, fasád, okenních prvků, atd.
MATERIÁLY
   
BEZPEČNOST